Jehowi


Jehowi

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj (31.05.2019) wracałem sobie spacerkiem z pobrania krwi. Miałem zamiar wypożyczyć rower i zrelaksować się krótką trasą. Na mojej drodze pojawili się Jehowi. Stali sobie grupką 3 osobową. Minąłem ich z obojętnością. W tej 3 osobowej grupce była fajna młoda dziewczyna. Pomyślałem sobie wtedy, że jednak pogadam z nimi. Pytałem co sądzą o Maryi i Jezusie. Odpowiedzieli, że szanują jako człowieka nic poza tym. Podałem im fragment z Pisma Świętego, o tym, że wszyscy będą czcić Maryję.

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 46-56

Magnificat

Wtedy Maryja rzekła : « Wielbi dusza moja Pana , i raduje się duch mój w Bogu , moim Zbawcy . Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej . Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia , gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny . Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [ zachowuje ] dla tych , co się Go boją . On przejawia moc ramienia swego , rozprasza [ ludzi ] pyszniących się zamysłami serc swoich . Strąca władców z tronu , a wywyższa pokornych . Głodnych nasyca dobrami , a bogatych z niczym odprawia . Ujął się za sługą swoim , Izraelem , pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki ». Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy ; potem wróciła do domu .

Powiedziałem im o tym jaki wpływ miała Maryja w Kanie Galilejskiej na zmianę decyzji Jezusa.

Ewangelia wg św. Jana 2, 1-11

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa . Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów . A kiedy zabrakło wina , Matka Jezusa mówi do Niego : « Nie mają już wina ». Jezus Jej odpowiedział : « Czyż to moja lub Twoja sprawa , Niewiasto ? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja ?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług : « Zróbcie wszystko , cokolwiek wam powie » . Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń , z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary . Rzekł do nich Jezus : « Napełnijcie stągwie wodą !» I napełnili je aż po brzegi . Potem do nich powiedział : « Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu !» Oni zaś zanieśli . A gdy starosta weselny skosztował wody , która stała się winem – nie wiedział bowiem , skąd ono pochodzi , ale słudzy , którzy czerpali wodę , wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego : « Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino , a gdy się napiją , wówczas gorsze . Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory ». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej . Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie

Są to dwa fragmenty jawnie mówiące o tym, jak mamy czcić Maryję, oraz o tym jak możemy się zwracać do niej w różnych intencjach na wzór Kany Galilejskiej. Młoda dziewczyna była chętna do dyskusji, nawet słuchała moich argumentów. Mówię do nich, że jedno mamy wspólne, czyli modlitwę do Boga „Ojcze Nasz”. Zaproponowałem im, że możemy wspólnie ponad podziałami pomodlić się. Spytali się w jakiej intencji, odpowiedziałem, że w intencji wypełniania się woli Boże w moim i ich życiu. Starsi z tej grupki radykalnie odmówili, przez co i młoda osoba odpuściła. Może kiedyś z jakąś grupką Jehowych uda mi się pomodlić a przez modlitwę Pan Jezus przemieni ich serca. Zawsze bardzo nerwowo reagują na propozycję krótkiej wspólnej modlitwy. Z Panem Bogiem. Przy okazji zaczynam dzisiaj 9 dniową nowennę do Ducha Świętego o nawrócenie Polski i jej moralną odnowę, jako, że za 9 dni mamy zesłanie Ducha Świętego. Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi obliczę ziemi, tej ziemi. Zapraszam i was do tej nowenny w tej intencji i zaproście też innych. Z Panem Bogiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *